grafika komputerowa jak zaczac

grafika komputerowa jak zaczac

Dlaczego Resist Planning

"PamiÄ™tajmy, że Ready, Aim, ogieÅ'; każda inna sekwencja jest szkodliwe."

- Prawo Bryce

Krótka odpowiedź: "Bo to wymaga pracy."

DÅ'uga odpowiedź: Ludzie majÄ… tendencjÄ™ do oprzeć patrzÄ…c w krysztaÅ'owej kuli i wolÄ… reagować na życie, gdyż przechodzi je. Niektórzy ludzie uważajÄ…, planuje w dzisiejszym zmieniajÄ…cym siÄ™ Å›wiecie jest to strata czasu, że trzeba być bardziej "agile" i dostosować je do zmian, które wystÄ™pujÄ….http://pracowniaroslinna.pl/florystyka/slodkie-stoly/ Każdy, kto zostaÅ' zaprojektowany i zbudowany niczego substancji wie, to jest zupeÅ'nie niedorzeczne. Nie mielibyÅ›my wielu wspaniaÅ'ych wieżowce, mosty, tamy, autostrad, statków, samolotów i innego specjalistycznego sprzÄ™tu, bez wysiÅ'ków architektów i inżynierów. Bez takiego planowania, nasz kraj wyglÄ…daÅ'by zasadniczo nie różni siÄ™ od sposobu pionierzy pierwszy odkryÅ' kontynent. Chociaż na pewno musimy być elastyczni w naszych planach, a my bÄ™dziemy nieuchronnie zrobić kilka bÅ'Ä™dów po drodze, maÅ'y postÄ™p zostanie zrealizowane, jeÅ›li nie staramy siÄ™ zaplanować przebieg dziaÅ'ania i kontrolować nasze przeznaczenie.

Ludzie czÄ™sto biorÄ… za pewnik, planowanie, że ktoÅ› inny bÄ™dzie robić plany dla nas, takich jak urzÄ™dnicy paÅ'stwowi, naszego korporacyjnego zarzÄ…dzania, a nawet starszych naszych rodzin. W rezultacie stajemy siÄ™ raczej luźne o patrzeniu w przyszÅ'ość. Nie ma też zachÄ™canie przez nikogo zaplanować nasze sprawy, takie jak ulgi podatkowej. Podczas gdy inne kraje oferujÄ… zachÄ™ty, aby zaoszczÄ™dzić pieniÄ…dze na przyszÅ'ość, takich jak Japonia, Ameryka nie robi. Dlatego planowanie jest czynnoÅ›ciÄ… dość osobista; możemy zobaczyć cnotÄ™ albo w ten sposób albo nie.

Amerykanie stajÄ… siÄ™ legendarne reakcjonistów, którzy zwykle zwlekajÄ…, aż bÄ™dzie za późno. Widzimy to w wszystko od planowania dziaÅ'alnoÅ›ci, planowania kariery zawodowej, planowania rodziny, planowanie finansowe, a nawet planowania naszego upadku.
ArtykuÅ' dziÄ™ki: