Grafika komputerowa

Grafika komputerowa

Grafika komputerowa

Grafika komputerowa

Grafika komputerowa jest to wysokiej klasy dziedzina, która stanowi jeden z poddziaÅ'ów informatyki. Opiera siÄ™ na użytkowaniu rozlicznych technik komputerowych. Ma to pozwolić na uzyskanie efektu wizualnego. To nowoczesny przejaw artyzmu. Jest to dziedzina bardzo plastyczna, jaka jest obecnie również oddzielnÄ… naukÄ…. To natomiast pociÄ…ga za sobÄ… szerokie zastosowanie grafiki komputerowej w dziedzinie przygotowywania publikacji, grach komputerowych, efektach specjalnych w filmach, wizualizacjach, diagnostyce medycznej, kartografii, wizualizacji symulacji komputerowych itd. Można też wspomnieć o grafice ruchomej, grafice dwuwymiarowej oraz grafice trójwymiarowej.

Biorąc pod uwagę parametr obrazowy wyróżnia się grafikę nieinterakcyjną oraz interakcyjną.

ArtykuÅ' dziÄ™ki: