Grafika komputerowa

Grafika komputerowa jest to wysokiej klasy dziedzina, która stanowi jeden z poddziałów informatyki. Opiera się na użytkowaniu rozlicznych technik komputerowych. Ma to pozwoliń na uzyskanie efektu wizualnego. To nowoczesny przejaw artyzmu. Jest to dziedzina bardzo plastyczna, jaka jest obecnie również oddzielną nauką. To natomiast pociąga za sobą szerokie zastosowanie grafiki komputerowej w dziedzinie przygotowywania publikacji, grach komputerowych, efektach specjalnych w filmach, wizualizacjach, diagnostyce medycznej, kartografii, wizualizacji symulacji komputerowych itd. Można też wspomnień o grafice ruchomej, grafice dwuwymiarowej oraz grafice trójwymiarowej.

Biorąc pod uwagę parametr obrazowy wyróżnia się grafikę nieinterakcyjną oraz interakcyjną.

Artykuł dzięki: